Мода

Коктейль Carrera y Carrera на ММКФ-2012

Фото: Даниил Овчинников

1/10
NativeShare

Снежана Георгиева.

2/10
NativeShare

Дмитрий Логинов.

3/10
NativeShare

Виктория Шамис и Карина Ошроева.

4/10
NativeShare

Олег Овсиев.

5/10
NativeShare

Маша Федорова.

6/10
NativeShare

Алика Смехова.

7/10
NativeShare

Кармен Саенз и Оливия Палермо.

8/10
NativeShare

Ольга Свиблова и Ирина Голицына.

9/10
NativeShare

Оливия Палермо.

10/10
NativeShare

Оливия Палермо.